Китежъ-Град, Москва - Бричмулла - Ресторан узбекской кухни