Саят Нова, Москва - Бричмулла - Ресторан узбекской кухни